Home

Stichting MediActeur maakt gebruik van kunst om maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken. Onze projecten zijn educatief en gericht op maatschappelijke geëngageerde thema’s zoals integratie, samenleven en respect voor elkaar. Wij maken hiervoor gebruik van theater, film en creatieve activiteiten. Stichting MediActeur wil hiermee een brug vormen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Onze inspiratie halen we uit de problemen die we dagelijks tegenkomen in onze samenleving. Wij willen graag een bijdrage leveren aan een oplossing hiervoor door deze, vaak, taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken. Wij geloven dat we met behulp van kunst een aanzet kunnen geven tot een constructief debat. Wij werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties maar ook scholen, universiteiten, ambassades en filmfestivals, op nationaal maar ook internationaal niveau.